rehabilitering av piper og ildsteder

Vi er eksperter på muring og rehabilitering av piper og ildsteder. Enten du ønsker en helt ny peis eller vil oppgradere ildstedet som allerede finnes i boligen, finner vi en løsning som dekker dine ønsker og behov.

Ta kontakt

En investering i brannsikkerhet og egen bolig

Piperehabilitering er en investering i brannsikkerhet og en oppgradering av din bolig. Å få rehabilitert ditt ildsted er en langsiktig beslutning, og vi leverer et resultat du vil ha glede av i mange år. Uten godt vedlikehold, kan fugene på din skorsten sprekke opp. Dette skjer gjerne gradvis over mange år. Jo lenger du venter med å få skadene utbedres, desto mer kostbart vil også rehabiliteringen være.


Når er det nødvendig med en piperehabilitering?

Et tegn på at tiden er inne for en piperehabilitering kan være at du opplever dårlig trekk i pipen. Eldre skorsteiner er ofte nedbrutt av blant annet løpesot, kondensvann eller skader fra syre på grunn av oljefyring. Slike skader vil det være nødvendig å utbedre. Er skorsteinen kledd inn med brennbart materiale - gips eller panel - vil det også være nødvendig med en oppgradering.


Rehabilitering uten å rive gammel pipe

Heldigvis er det sjelden behov for å rive den gamle skorsteinspipen i forbindelse med en piperehabilitering. Vi benytter effektive arbeidsmetoder som raskt og enkelt gir deg et røykavdrag som tilfredsstiller dagens krav. 


En av metodene som ofte brukes er å senke ned nye, kondensbestandige rør ned i det eksisterende pipeløpet. Rørene er tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder, og gjør ofte at den nye skorsteinen fungerer bedre enn den gamle pipen gjorde da den var nybygd. Dersom bare den øverste delen av pipa er skadet, finnes det også løsninger for dette. 


Murmester Erling Nilssen utfører rehabilitering av høy kvalitet nord i Trøndelag. Ønsker du mer informasjon eller et prisoverslag på ditt prosjekt – ta gjerne kontakt med oss.


Ønsker du å bli kontaktet?

Ønsker du mer informasjon om piperehabilitering eller noen av våre andre tjenester, kan du fylle inn skjema under så tar vi kontakt med deg. Du kan også ta kontakt med oss på telefon, e-post eller ved å benytte kontaktskjemaet her på nettsidene.